ស៊េរីនៃការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលមានលក្ខណៈវៃឆ្លាតវេទិកាផ្តល់ចំណីសម្ភារៈ